Buy NowX
AMD (044) 44-00-73
Մուտք Գրանցվել
Դեմքի խնամք + նվեր «Լ`ԷՏՈՒԱԼ» հմայքի սրահի կողմից

57%

Պայմաններ

 

Կտրոնի հնարավորությամբ դուք կարող եք օգտվել մինչև 57% զեղչից Լ'ԷՏՈՒԱԼ գեղեցկության սրահի ներկայացված ծառայությունից:

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԵՐ`    ՀՀ դրամով

 

Անվանում

Զեղչված գներ

Գներ՝ առանց զեղչի

Դեմքի խնամք + հոնքերի ձևավորում` ՆՎԵՐ 

3000

7000

Դեմքի խնամքի մեկ պրոցեդուրան ներառում է՝ կոսմետոլոգի խորհրդատվություն, դեմակիյաժ, սկրաբ, դեմքի մաքրում գոլորշիով, դեմքի մաքրում օզոնով, մեխանիկական մաքրում, ծակոտիները նեղացնող դիմակ, դիմակ ըստ մաշկի, դարսոնվալ 

L’etual heart

 

Կտրոնի օգտագործման պայմաններ

 

  • Մեկ կտրոնը նախատեսված է մեկ ծառայության համար  (եթե ցանկանում եք օգտվել մի քանի ծառայությունից, ապա հարկավոր է ձեռք բերել համապատասխան քանակի կտրոններ)։

 

  • Դուք կարող եք գնել անսահմանափակ թվով կտրոններ ինչպես Ձեզ համար, այնպես էլ որպես նվեր։

 

  • Կտրոններն ուժի մեջ են մինչև 28.04.2019 ներառյալ։

 

  • Հնարավոր են ակցիայի ժամկետային կամ գնային փոփոխություններ, խնդրում ենք մինչ կտրոն գնելը նախապես ճշտել:

 

 

 

Աշխատանքային ժամերը 9:00 -20:00 

Հասցե`         Աբովյան փող., 22ա շենք

Best_Deals Popular_Deals L`Etual Letual Л'ЭТУАЛЬ լետուալ ЛЭТУАЛЬ